شهید آوینی

 

برگزاری جلسات تفسير قرآن كريم در دزفول

به منظور آشنايی مردم و به خصوص جوانان با مفاهيم بلند قرآن كريم يك دوره تفسير قرآن در شهرستان دزفول براست.

ـ منطقه خوزستان ـ اين جلسات تفسير در جامعه القران دزفول و با حضور فعالان قرآنی اين شهرستان در حال برگزاری است.

بر اساس اين گزارش تاكنون علاوه بر سوره حمد، 65 آيه از سوره بقره نيز تفسير شده است. يكی ديگر از اهداف اين جلسه بررسی آيات مربوط به بحث مهدويت است كه در اين زمينه نيز آيات مربوط به مهدويت در قرآن به طور تفصيل بررسی می شوند.

اين جلسات از ساعت 17 الی 18 بعدازظهر روزهای فرد دز مسجد توتونچيان شهرستان دزفول داير می باشد.

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo