شهید آوینی

 

هشدار دبيركل شورای مسلمانان انگليس به جامعه اين كشور

«محمد عبدالباريان» دبيركل شورای مسلمانان انگليس، نسبت به برخی اتهاماتی كه متوجه مسلمانان می‌شود، هشدار داد.

به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی«محيط»، دبيركل شورای مسلمانان انگليس با اشاره به تروريست خواندن مسلمانان گفت: متأسفانه برچسب زدن به مسلمانان نظير شرور دانستن آنان صفات و اتهاماتی است كه هميشه متوجه مسلمانان است.

وی يادآورشد: در جامعه اسلامی هم افراد شروری هستند كه سوء رفتار آن‌ها از سوی نيروهای امنيتی قابل كنترل است، اما اين‌كه بخواهيم شرارت و فساد را به عنوان صفت به مسلمانان نسبت دهيم، به تدريج باعث برانگيخته‌شدن حس كينه و انتقام در مسلمانان خواهدشد.

دبيركل شورای مسلمانان انگليس همچنين افزود: نبايد به مسلمانان به چشم تروريست نگاه شود و رسانه‌های جمعی درايجاد و يا كم‌رنگ كردن اين امر نقش اساسی و مهمی بر عهده دارد.

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo