شهید آوینی

 

پاپ مسلمانان را به فقدان عقلانيت محكوم كرد

پاپ با دور خواندن اسلام از عقلانيت، در مقايسه با مسيحيت، از مسلمانان خواست به گفتگو روی آورده و جهاد را (كه از نظر وی همان جنگ و خونريزی است) كنار بگذارند{!!}.

به نقل از خبرگزاری رويترز پاپ بنديكت شانزدهم كه به آلمان سفر كرده است، در سخنرانی خود در دانشگاه رگينسبورگ گفت: مسيحيت بر خلاف اسلام كه سعی دارد ايمان را از طريق شمشير گسترش دهد، ارتباط محكمی با تعقل دارد{!!!}.

وی با انتقاد از جهاد اسلامی آنرا نيز غير عقلانی و مخالف با روح انسانی خواند!

وی در پايان سخنرانی خود گفت: «ما رقيبان را به گفتگو ميان فرهنگ‌ها دعوت می‌كنيم».

و البته پاپ به خوبی می‌داند كه اسلام همواره از گروه‌های تندرو بيزاری جسته و آنها را دشمن اسلام می‌داند و نيز می‌داند كه مفهوم جهاد با آنچه كه برخی افراط‌گرايان برای پيش‌برد مقاصد خود به‌كار می‌برند متفاوت است.

پاپ گويا غافل است كه اگر مسلمانان نيز بخواهند مسيحيت را آنگونه كه برخی از گرو‌ه‌های اقليت و افراطی مسيحی قرائت می‌كنند، تلقی كنند و اين گروه‌های كوچك و مطرود را نماينده كل مسيحيان بدانند، گفتگو هرگز امكان‌پذير نخواهد بود. بايد پذيرفت، تا زمانی كه برخی از مسيحيان و به‌ويژه برخی قليل از‌ رهبران ايشان، ناخواسته به دنبال هژمونی مسيحيت بر فرهنگ جهانی هستند، دستيابی به به يك همگرايی دينی امری بعيد خواهد بود.

به نظر می‌رسد پاپ بايد به دنبال شناخت بهتر و سيع‌تری از مبانی اسلام و تاريخ سلام باشد چرا كه در اين‌صورت ديگر به بيان تفكراتی عاميانه و سطحی‌نگر درباره اسلام نخواهد پرداخت.

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo