شهید آوینی
 
در نمایشگاه کتاب گوتنبرگ آثار نسخ خطی اسلامی معرفی می شوند
مرکز پژوهشی میراث مکتوب در راستای معرفی و احیای نسخ خطی در بیست و دومین نمایشگاه کتاب سوئد - گوتنبرگ که از 30 شهریور تا 2 مهر 85 ( 24-21 سپتامبر2006) برگزار می گردد شرکت می کند.

مرکز پژوهشی میراث مکتوب در راستای نیل به اهداف خود در زمینه ایجاد و گسترش ارتباط با مراکز و مؤسسات علمی پژوهشی فعال در زمینه احیای نسخ خطی و همچنین ارتباط با مراکز ایران شناسی خارج از کشور در بیست و دومین نمایشگاه کتاب سوئد- گوتنبرگ که از 30 شهریور لغایت 2 مهر 85 ( 24-21 سپتامبر2006) برگزار می گردد، شرکت خواهد نمود.

نمایشگاه کتاب امسال گوتنبرگ، 800 شرکت کننده خواهد داشت که شرکت کنندگان آن عمدتاً ناشران سوئدی و بین المللی، کتابخانه ها، دانشگاه ها، مؤسسات، موزه ها و رسانه های ارتباط جمعی می باشند. این نمایشگاه محلی است که می توان تعداد زیادی انتشارات سوئدی و کشورهای حوزه اسکاندیناوی را در آن دید و از آثار منتشر شده جدید در این کشورها مطلع شد.

مرکز پژوهشی میراث مکتوب نیز بعنوان ناشر اختصاصی نسخ خطی و میراث مکتوب اسلامی، آثار خود شامل کتاب در زمینه های زبان و ادبیات فارسی، علوم و فنون، علوم و معارف اسلامی، میراث ماوراءالنهر، نشریات آینه میراث و گزارش میراث را در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار خواهد داد.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo