شهید آوینی
 
عقاید شیعی در کتب درسی بحرین گنجانده می شوند
منابع بحرینی اعلام کردند که وزارت آموزش و پرورش این کشور در صدد تغییر محتوای کتب درسی آموزش دینی و وارد کردن برخی عقاید و مفاهیم شیعی در این کتابها هستند .

به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این تغییرات شامل وارد کردن برخی مفاهیم اعتقادی شیعی و حذف مسائل مورد اختلاف با اهل سنت است و این نخستین بار است که نام مذهب جعفری به طور صریح و آشکار وارد کتب درسی بحرین می شود .

منابع بحرینی افزوده اند وزارت آموزش و پرورش بحرین پیش نویس تغییرات جدید را تهیه و برای بررسی و تأیید به شورای عالی اسلامی این کشور ارائه کرده است .

در این شورا که بالاترین مرجع اسلامی تصمیم گیرنده در بحرین محسوب می شود، علمای شیعه و سنی عضویت دارند .

این تغییرات در حالی صورت می گیرد که بنا بر آمار رسمی 70 درصد جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند .

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo