شهید آوینی
 
پايان نخستين دوره تخصصی_آموزشی قرآن كريم در زاهدان

نخستين دوره تخصصی آموزشی قرآن كريم در دارالتحفيظ زاهدان با شركت حدود 400 نفر پايان يافت.

به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد سيستان وبلوچستان، در اين دروه پس از آزمون‌های اوليه و تعيين سطح فراگيران، آموزش‌های مربوط به رشته‌های روخوانی وروان خوانی قرآن كريم، تجويد سطح يك ودو، صوت ولحن وحفظ سوره‌های مختلف قرآن كريم ارائه شد.

همچنين در اين دوره از شيوه‌های نوين تئوری وعملی و نوارهای آموزش تصويری توسط كارشناسان ومدرسان مركز فعاليت‌های قرآنی جهاددانشگاهی اين واحد استفاده شده است.

يادآوری می‌شود، برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی قرآن كريم با اين حجم و تنوع گروه‌های سنی فراگيران در اين استان كم سابقه بوده است و دوره‌های تكميلی آن نيز از نيمه دوم شهريورماه جاری در دارالتحفيظ زاهدان آغاز خواهدشد.

 منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo