شهید آوینی

 

پنجشنبه، ماه‌گرفتگي در ايران
در پنجشنبه 16 شهريور 85 مطابق با 13 شعبان، يك ماه گرفتگي جزيي روي خواهد داد كه در آفريقا، اروپا، آسيا و از جمله ايران قابل رويت است.

ماه گرفتگي جزيي در ساعت 21 و 35 دقيقه پنجشنبه 16 شهريور آغاز و به مدت يك ساعت و 33 دقيقه ادامه يافته و در ساعت 23 و 8 دقيقه خاتمه مي‌يابد.
حداكثر گرفتگي در ساعت 22 و 21 دقيقه خواهد بود.

گرفتگي نيم سايه‌اي اين پديده از ساعت 20 و 12 دقيقه پنجشنبه تا 30 دقيقه بامداد روز جمعه 17 شهريور مطابق با 14 شعبان روي مي‌دهد كه بخش نيم سايه‌اي آن با چشم معمولي به راحتي قابل رويت نيست.

 منبع: خبرگزاری ایسنا

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo