شهید آوینی

 

«بررسی فقهی ـ حقوقی پيوند اعضا از بيماران فوت شده و مرگ مغزی» منتشر شد

كتاب «پيوند اعضا از بيماران فوت شده و مرگ مغزی (بررسی فقهی – حقوقی)» به قلم اسماعيل بابايی و به ابتكار پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، در مقدمه اين كتاب كه از چهار فصل معيارهای تحقق مرگ، شرايط قانونی جواز برداشت اعضا از فوت‌شدگان، مسئوليت پزشكان در پرداخت ديه و نگاهی دوباره به قانون پيوند اعضا تشكيل شد، آمده است : پيشرفت‌های چشم‌گير دانش پزشكی انبوهی از مسائل جديد را پيش روی پژوهش‌گران و صاحب‌نظران فقه و حقوق قرار داده است.

برداشت پيوند اعضا به مدد اين پيشرفت امروز يكی از راه‌های معمول برای درمان بسياری از بيماری‌ها است. در فرآيند پيوند عضوی از بدنی جدا و به بدنی ديگر متصل می‌گردد و امروز مشروعيت آن به عنوان يك راه كار درمانی به لحاظ حقوقی امر پذيرفته شده است با اين حال تصويب قانون جامع در كشور ما هنوز با چالش های جدی فقهی و حقوقی روبروست.

كتاب پيوند اعضا شصت و يكمين اثر پژوهشكده فقه بر حقوق است كه در 1400 نسخه به قيمت 1900 تومان توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

منبع : خبرگزاری ایکنا

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo