شهید آوینی
 
واكنش اقليت مسلمانان انگليس با تحريف اينترنتی قرآن‌كريم

اقليت‌های مسلمان كشور انگلستان با اعلام مخالفتی گسترده در داخل و خارج از اين كشور مانع عمليات تحريف قرآن‌ كريم در يك شبكه اينترنتی شدند.

به نقل ازپايگاه اطلاع‌رسانی«محيط»، اين گروه از مسلمانان انگليسی با مشاهده فعاليت يكی از پايگا‌ه‌های اطلاع‌رسانی در زمينه تحريف قرآن خواستار بسته شدن و ممنوعيت ادامه فعاليت‌های اين سايت شدند.

 

براساس گزارشی كه «خبرگزاری اسلامی» ارائه داد، ‌اين پايگاه با به عرضه گذاشتن كتابی با نام«فرقان‌الحق» بر روی اينترنت اقدام به تحريف آيات قرآن كريم كرده‌ است.

سازمان امور مسلمانان انگلستان با تأكيد بر اينكه هدف پايگاه مذكور تنها تحريف قرآن و تضعيف چهره اسلام بوده‌است، تصريح كرد: اين پايگاه‌ اطلاع‌رسانی مملو از تحريفات و شبهات بوده است.

اقليت‌های مسلمان كشور انگلستان با ارسال هزاران درخواست برای بسته شدن پايگاه مذكور، به مسئولين اين امر هشدار دادند.

كتاب فرقان‌الحق كه دارای 366 صفحه است با قرار دادن آيات قرآن در كنار آيات انجيل و تورات به دو زبان عربی و انگليسی برای بسياری از مسلمانان در زمينه‌های اعتقادی و مذهبی ايجاد شبهه كرده است و همين امر موجب واكنش مسمانان انگليسی شده‌است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo