شهید آوینی

 

نمایشگاه "تزئینات در هنر اسلامی" در بوستون برگزار می شود
نمایشگاه "تزئینات در هنر اسلامی" از روز جمعه 10 شهریور ماه در موزه هنرهای مک مولن در کالج بوستون برگزار می شود.

به نقل از بوستون گلاب، این نمایشگاه که با عنوان "عشق به تزئینات: هنر اسلامی" برگزار می شود بیش از 120 قطعه را به نمایش می گذارد که چندین قطعه آن برای نخستین بار است که در ایالات متحده به نمایش گذاشته می شود.

اشیائی که در نمایشگاه " تزئینات: هنر اسلامی" ارائه می شوند قطعاتی هستند که با تکنیکهای مختلف و در دوره های زمانی مختلف پس از ظهور اسلام ساخته شده اند.

این نمایشگاه تا 10 دی ماه در موزه ولین هال بوستن ادامه دارد.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo