شهید آوینی

 

نسخه خطی و عظیم قرآن کریم در دهلی نو مرمت می شود
نسخه خطی و عظیم قرآن کریم که در مسجد جامع شهر بارودا در ایالت گجرات نگهداری می شود، دارای دو متر طول و یک متر و چهار سانتمیتر عرض است و به علت آسیبهای جدی که به دو جزء آن وارد شده، در مرحله مرمت قرار دارد .

روزنامه "تایمزآف اندیا" که در هندوستان منتشر می شود درباره این نسخه خطی که در مرکز میکروفیلم نور مرمت می شود، نوشت: کتابت این نسخه از قرآن در سال 1205 هجری قمری در شهر بارودا به دست محمد غوث به پایان رسیده است.

مدت کتابت این نسخه 18 سال بوده و وزن آن بیش از دو تن و دارای 1200 برگ در پانزده جلد می باشد. این نسخه دارای ترجمه و تفسیر فارسی است و تذهیب بسیار زیبایی دارد .

سال گذشته به علت بارانهای موسمی، دو جزء از این نسخه آسیب دیده و در بازدید رئیس مرکز میکروفیلم نور از این نسخه به علت آسیب جدی به اکثر صفحات، با تصویب هیئت امنای مسجد جامع و دارالعلوم بارودا، دو جزء آسیب دیده برای مرمت به دهلی منتقل می شود .

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo