شهید آوینی
 
لیلا
4 شعبان خجسته زادروز بزرگ جانباز اسلام حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز است ، شعری که در پی می خوانید به یاد و برای جانبازان این وارثان عاشورایی دفاع مقدس سروده است .


آن روزها که جبهه بودی
هر هفته ، نامه می نوشتی
در دفتر صد برگ قلبت
از غنچه ای سبز و بهشتی

          ***

پر کرد عکس مهربانش
دیوارهای سنگرت را
پرسیده بودی از کبوتر
تو حال لیلا دخترت را

          ***

او نیز با خود برد یک بار
عکس تو را توی کلاسش
چسباند آن را روی سینه
از عطر تو پر شد لباسش
 
          ***

حتی وصیتنامه ات را
روزی برای بچه ها خواند
پروانه لبخندت آن روز
لای کتاب بچه ها ماند

          ***

آن شب که برگشتی به خانه
خندید چشم آسمان ، ماه
در گوش گل ، آهسته گفتی :
جا ماندم از همسنگران ، آه ...

          ***

فردا که در آبادی نور
شد گیسوی خورشید ، جاری
لیلای کوچک تازه فهمید
انگشت هایت را نداری ...

          ***

زنگ ریاضی روی تخته
چیزی نوشت آن روز ، لیلا :
در چشم های کور دشمن
جا مانده انگشتان بابا ... !

 * حمید هنرجو

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo