شهید آوینی
 
نشست "سازمانهای کمک رسانی به مسلمانان" در کویت برگزار می شود
بیست و هشتمین نشست اضطراری سازمانهای کمک رسانی به مسلمانان به منظور حمایت از آسیب دیدگان فلسطین و لبنان دوشنبه 6 شهریور ماه در کویت برگزار می شود.

به نقل از محیط، کمیته کمک رسانی وابسته به شورای جهانی دعوت و کمک رسانی مسلمانان، بیست و هشتمین نشست اضطراری خود را دوشنبه 6 شهریور ماه در کویت برگزار می کند.

در این نشست بیش از 20 سازمان کمک رسانی گردهم می آیند در تا خصوص موضوعات مرتبط با کمک و خدمت رسانی به ملت فلسطین و لبنان بحث و بررسی کنند.

دکتر عدنان بن خلیل باشا مدیر کل شورای کمک رسانی جهانی مسلمانان با بیان اینکه در این گردهمایی علاوه بر 15 سازمان فعال، 20 سازمان وابسته به کمیته کمک رسانی نیز شرکت می کنند، اظهار داشت: سازمانهای کمک رسانی مسلمانان در خصوص دشمنیهایی که به مردم بی گناه لبنان و فلسطین شده است، احساس مسئولیت می کنند و در پی راه حلی هستند تا از این مشکلات تا حدودی بکاهند.

موضوعات مورد بررسی در این نشست حمایت از آسیب دیدگان و مجروحان در حملات خصمانه اسرائیل به ملت لبنان و فلسطین است .

این سازمانها به منظور ارائه کمکهای فوری خود تدابیری اندیشیده تا به سرعت نیازهای اولیه آنها را فراهم کرده و در خصوص چگونگی تأمین آن نیز اقدامات را داشته باشند .

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo