شهید آوینی

 

نشست بین المللی "طب قلب در قرآن و سنت" برگزار می شود
نخستین نشست بین المللی "طب قلب در قرآن و سنت" 25 تا 27 شعبان ( 27 تا 29 شهریور) به منظور بررسی فعالیت قلب در حالات کفر و ایمان و تأثیر فساد اخلاقی بر فعالیتهای قلبی در عربستان برگزار می شود.

به نقل از الجزیره، نشست بین المللی " طب قلب در قرآن و سنت" که در نوع خود نخستین نشست به شمار می رود، با مشارکت پزشکان برجسته و علمای دین در مسائل فقهی و اعجاز علمی قرآن و سنت طی سه روز برگزار می شود.

شرکت کنندگان در این نشست به بررسی یکی از انواع بد اخلاقی و تأثیر آن بر قلب انسان می پردازند که برای اولین بار در تاریخ پزشکی مطرح شده است.

طی این بررسیها رویکرد و توضیحی جدید به منظور تفهیم جامعه پزشکی در خصوص فساد اخلاقی و تأثیر گذاری بد خلقی بر عملیات و فعالیتهای قلب ارائه می شود.

این مسئله به دنبال یکی از پژوهشهای مراکز علمی تخصصی در کانادا حدود 6 سال پیش مطرح شد و گزارشهایی از آن تهیه گردید که به منظور معرفی جدید برخی از مسائل پزشکی موجود در کتاب قرآن و سنت نبوی که دو گنجینه پزشکی به شمار می روند، انجام گرفت.

این مسئله یعنی ارتباط بدخلقی با بیماریهای قلبی توسط یکی از پژوهشگران عربستانی نیز عنوان شد، وی این مسئله را که فعالیتهای قلب آنگونه که پزشکان مطرح می کنند با آنگونه که علمای دین عنوان می دارند، متفاوت است، بیان کرد.

وی یادآور شد: از نظر پزشکان قلب تنها پمپاژ کننده زندگی است، اما آنچه که در قرآن و سنت آمده این است که قلب کنترل کننده عقل است و مسئولیت بزرگی در این خصوص به عهده دارد به ویژه اینکه بررسی فعالیت قلب در زمان ایمان و کفر قابل مشاهده است.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo