شهید آوینی
 
زندگينامه سياسی شهيد رجايی منتشر شد

زندگينامه سياسی شهيد رجايی نوشته سجاد راعی گلوجه، توسط انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.

اين كتاب زندگی سياسی و مبارزات شهيد رجايی را در دوران قبل از انقلاب اسلامی و عملكرد سياسی و اجرايی او را پس از پيروزی انقلاب اسلامی به صورت مستند تبيين می كند.

 

شهيد محمدعلی رجايی يكی از مؤثرترين رجال صدر اول انقلاب اسلامی و الگوی مثالی دولتمردان انقلابی و اسلامی بشمار می رود. او ضمن دستيابی به عالی ترين مقامات سياسی كشور - پس از مقام رهبری - در عمل نشان داد كه نظريه مردم سالاری دينی و مردمی بودن دولتمردان در حكومت اسلامی موضوعی قابل تحقق می باشد.

شهيد رجايی در زمان تصدی وزارت آموزش و پرورش تمام تلاش خود را برای تغيير نظام تعليم و تربيت بر جا مانده از رژيم پهلوی به سوی يك نظام اسلامی و توحيد محور به كار گرفت و در دوران نمايندگی مجلس شورای اسلامی ، نخست وزيری و رياست جمهوری انديشه فوق را در عمل نيز پی گيری نمود و در تمام دوران حيات سياسی خود تحقق اهداف مكتب اسلام در صدر برنامه های او قرار داشت كه به همين دليل دولت او را نيز ، دولت مكتبی لقب دادند .

اين كتاب در حجم 332 صفحه در قطع وزيری با بهای 21000 ريال منتشر شد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo