شهید آوینی
 
سرقت پنجره‌ای باستانی ازحرم حضرت ابراهيم توسط صهيونيست‌ها درفلسطين

شهرك‌نشينان صهيونيست همزمان با بستن يكی از مساجد مسلمانان برای برگزاری جشن‌های خود، يكی از پنجره‌های تاريخی حرم حضرت ابراهيم را به سرقت بردند.

به نقل از پايگاه اطلاع رسانی «فلسطين»، شيخ «تيسير ابو سنينه»، مدير كل اوقاف شهر «الخليل»، با محكوم كردن عمل شهرك‌نشينان، گفت: صهيونيست‌ها با اين اقدام در پی يهودی كردن مساجد هستند.

شيخ ابو سنينه در ادامه سخنان خود با اشاره به مجلس پايكوبی صهيونيست‌ها در جمعه گذشته، از سازمان حقوق بشر و همه مسلمانان جهان برای دفاع از مقدسات خود خواستار اقدام فوری شد.

اين در حالی است كه نيروهای صهيونيستی به بهانه برگزاری جشن‌های خود به سازمان اوقاف اطلاع داده بودند كه حرم به مدت دو روز بسته خواهد شد، كه در اين ايام يكی از نگهبانان متوجه سرقت پنجره‌ای قديمی از حرم حضرت ابراهيم شد.

يادآوری می‌شود، رواق مسجد در حرم، تحت تسلط كامل صهيونيست‌ها قرار دارد و مسلمانان فقط ده روز در سال می‌توانند در آنجا نماز بخوانند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo