شهید آوینی
 
ارائه پيشنهاد آژانس مبارزه با فساد مالزی به سازمان كنفرانس اسلامی

آژانس مبارزه با فساد مالزی، به كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی پيشنهاد كرد كه از دوره‌های آموزشی آكادمی اين آژانس برای مبارزه با فساد استفاده كنند.

به نقل از bernama news، «داتوك سری مت نور»، مدير كل آژانس مبارزه با فساد مالزی گفت: اين آژانس فعاليت خود را از ژانويه گذشته (دی ماه) به عنوان موسسه‌ای آموزشی در منطقه اقيانوس آرام آغاز كرده است.

وی افزود: در اين آكادمی متخصصان بين المللی مبارزه با فساد اداری و اقتصادی از سازمان ملل متحد، بانك توسعه آسيا و سازمان توسعه و همكاری اقتصادی آسيا گردهم آمده‌اند.

مدير كل آژانس مبارزه با فساد مالزی در ادامه اظهاركرد: ما به افسران مبارزه با فساد كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی پيشنهاد كرده‌ايم كه از دوره‌های اين آكادمی استفاده كنند.

وی گفت: در اين آكادمی دوره‌هايی همچون روش‌های تحقيقات، جمع‌آوری اطلاعات، پيشگيری و تعقيب كيفری آموزش داده می‌شود و به همين منظور دوره‌های بين المللی تحقيقات بر پايه اطلاعات با همكاری دولت انگليس برگزار شده است.

مت نور گفت: در اين آكادمی به افسران، دوره‌های تحليل و بررسی گزارش‌های پزشكی قانونی و آشنايی با رايانه آموزش داده می‌شود.

مدير كل آژانس مبارزه با فساد مالزی در پايان يادآورشد: مدت دوره‌های اين آكادمی 18 ماه خواهد بود و افسران مبارزه با فساد از كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی نيز می‌توانند از دوره‌های آن بهره ببرند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo