شهید آوینی

 

کتاب "جوان در چشم و دل پیامبر(ص)" به زبان بوسنیایی منتشر شد
کتاب "جوان در چشم و دل پیامبر اکرم(ص)" نوشته باقر پورامینی در راستای بزرگداشت مقام و منزلت حضرت محمد(ص) از سوی رایزنی فرهنگی ایران در سارایوو به زبان بوسنیایی منشر شد .

مطالب بخشهای مختلف این کتاب می تواند الگوی مناسبی برای جوانان مسلمان بوسنیایی باشد که همواره با شور و اشتیاق وصف نشدنی، به دنبال یافتن هویت اسلامی خویش و پیروی از رفتار و گفتار پیامبر اکرم(ص) هستند .

در بخشی از این کتاب آمده است: پیامبر اکرم(ص) با منطق حق، حق را آشکار ساخت و با نیروی ایمان بنیان باطل را در هم شکست، او حقیقت را به انسانها معرفی  و با نفس الهی خود نسل جوان را زنده کرد و اندیشه آنها را از بند جاهلیت رها ساخت، پیوند پیامبر اکرم(ص) با جوانان حکایتی ماندگار است، نگاه مهربان وی به جوانان همراه با بزرگداشت شخصیت و تکریم احساسات  توجه به قلبهای پاک آنان بود و دیگران را نیز به رعایت این امور سفارش می کردند. روی آوردن جوانان به سوی پیامبر(ص) نتیجه همین عملکرد محبت آمیز و حکیمانه آن حضرت بوده است .

در بخش دیگری از کتاب "جوان در چشم و دل پیامبر اکرم(ص)" می خوانیم: سخن او بر دلها می نشست، چرا که گرایش جوان به خوبی و نیکی بیشتر و سریعتر از دیگران است .

غنیمت شمردن فرصت جوانی، دوری از ناامیدی، یاری گرفتن از خود، شناخت دین، فراگیری دانش ، کار و کوشش، نشاط و شادمانی و همسر گزینی از دیگر موضوعاتی است که در این کتاب به از منظر پیامبر اکرم(ص) به آنها پرداخته شده است .

این کتاب با بررسی دوران جوانی پیامبر(ص) توصیه های ایشان را به جوانان در پاسداری از کیمیای جوانی و استفاده مفید از آن بیان می کند .

در انتشار این کتاب 146 صفحه ای که به شمارگان یکهزار نسخه به بازار کتاب عرضه شده است، انتشارات بین المللی الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز مشارکت داشته اند

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo