شهید آوینی

 

کتاب "عدل در قرآن کریم" منتشر شد
کتاب "عدل در قرآن کریم" به قلم احمد عبده عوض از سوی انتشارات القیمه مصر در 247 صفحه منتشر شده است.

به نقل از محیط، احمد عبده عوض در کتاب "عدل در قرآن کریم" به بررسی مفهوم عدل پرداخته و تحقیقات آماری درباره کلمه عدل را نیز در قرآن کریم ارائه داده است .

این کتاب از سوی دیگر به تحقیقات و پژوهشهای وسیع و گسترده در احادیث نبوی در باب موضوع " عدل" می پردازد و مفاهیم وابسته به آن را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

نویسنده در بخشهای دیگر کتاب به معرفی عدل در جامعه مسلمانان و در میراث اسلامی پرداخته است .

این نویسنده با بیان اینکه عدل در اسلام که نیز یکی از ارزشهای اساسی است که قرآن کریم بارها به کرات به آن پرداخته، یاد آوری می کند که عدل  یکی از صفات خدا نیز به شمار می رود و خداوند خواستار اجرای عدل در همه شرایط چون برخورد با خانواده، دوستان، آشنایان، همسر و همه مردم حتی با دشمنان نیز می باشد.

وی در ادامه بیان می دارد که عدل به معنای معتدل و میانه رو است، یعنی هر چیزی را سر جای خود قرار دادن که بر نظام خاصی حکمرانی می کند و از مسائل ظلم و جور نیز در احکام و افعال منزه بوده و آن حائل میان افراط و تفریط است.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo