شهید آوینی
 
برپايی پنجمين نمايشگاه قرآن دراستان مركزی

پنجمين نمايشگاه قرآن‌كريم از12مهرماه سال‌جاری همزمان باماه مبارك رمضان دراستان مركزی برگزار خواهدشد. دراين نمايشگاه برنا‌مه‌های مختلف قرآنی اجرا؛ و آثار قرآنی به نمايش گذاشته خواهدشد.

اين نمايشگاه به‌مدت 10 روز از12 تا 21مهرماه سال‌جاری باهمكاری مسئولان امورقرآنی اين استان برگزار می‌شود. همچنين ازمراكز مختلف جهت برپايی غرفه برای ارائه ومعرفی برنامه‌های توليدشده خود درنمايشگاه دعوت به‌همكاری شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند درخواست خود را برای برپايی غرفه در اين دوره ازنمايشگاه قرآن در استان مركزی به دبيرخانه اين نمايشگاه ارسال كنند.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo