شهید آوینی
 
کمیته های فرعی اتحادیه نسخ خطی اسلامی فعال می شود
کمیته های فرعی " اتحادیه نسخ خطی اسلامی " با هدف پیگیری راه هایی برای حفظ و نگهداری نسخ خطی اسلامی به زودی فعال می شود .

به دنبال برگزاری دومین کنفرانس نسخه های خطی اسلامی که دو هفته قبل در دانشگاه کمبریج شهر لندن به کار خود پایان داد قرار است کمیته های فرعی و کارگروه های کارشناسی این اتحادیه به زودی کار خود را آغاز کنند.

کمیته های فرعی و کارشناسی مزبور شامل این موارد است :

1- کمیته فهرست نگاری با هدف شناخت نسخ خطی در سراسر دنیا و آموزش روش های درست فهرست نگاری نسخ خطی و انتشار فهرست های خطی تشکیل شده است.

2- کمیته مرمت نسخ خطی، آموزش روش های استاندارد مرمت و تسریع در مرمت نسخ خطی آسیب دیده را هدف اصلی خود قرار داده است.

3- کمیته دیجیتالی کردن نسخ خطی نیز با هدف آموزش روش های علمی دیجیتالی کردن نسخه ها و کتابخانه های دارای نسخ خطی در سراسر کتابخانه های جهان اسلام و آموزش شیوه های نشر نسخ خطی اعم از حروفچینی و فاکسیمیله -چاپ عکسی- تشکیل شده است.

این سازمان با همکاری محققان ، کارشناسان و مسئولین کتابخانه های 20 کشور جهان تاسیس شده است و یکی از مهم ترین اهداف آن پیگیری راه هایی برای حفظ و نگهداری نسخ خطی اسلامی عنوان شده است . از ابتدای تاسیس این سازمان ایران به عنوان عضو فعال و موثر آن در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه های این سازمان جهانی همکاری داشه است .

اعضای ایرانی هیات رئیسه سازمان بین المللی نسخ خطی اسلامی را سید علی محمد ابهری رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی و ماندانا برکشلی بنیان گذار موزه هنرهای اسلامی مالزی تشکیل می دهند .منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo