شهید آوینی
 
وزيران اطلاعات OIC تبعيض رسانه‌ای برضد اسلام را بررسی می‌كنند

نشست وزيران اطلاعات كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی با هدف بررسی علل پوشش خبرهای جهت دار و ضداسلامی در رسانه‌ها نهم تا يازدهم سپتامبر (18 تا 20 شهريورماه سال‌جاری) در جده برگزار می‌شود.

به نقل از عرب نيوز، وزيران اطلاعات كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی در اين نشست درباره راه‌های تكميل طر‌ح‌های مربوط به فن‌آوری و اطلاعات كه در جلسه اضطراری اين سازمان در تابستان سال گذشته در مكه تصويب شد، بحث و بررسی می‌كنند.

آنها همچنين درباره راه‌های ايجاد چارچوبی برای اتحاد رسانه‌ها بحث خواهند كرد. در اين جلسه همچنين درباره را‌ه‌های اشاعه صلح و ميانه‌روی گفت‌وگو می‌شود.

جلسات مقدماتی اين نشست با نظارت وزير فرهنگ و اطلاعات عربستان سعودی قبل از زمان برگزاری اين نشست برپا خواهد شد.

«شريف المقاتی»، رئيس ارتباطات دانشكده ام‌القرای مكه نيز در مصاحبه مطبوعاتی گفت: راه‌اندازی شورای رايزنی برای اتحاد رسانه‌های خبری در جهان اسلام ضروری است.

وی در ادامه اظهار اميدورای كرد كه سازمان كنفرانس اسلامی در برابر پوشش‌های منفی رسانه‌ها برضد اسلام و مسلمانان محكم بايستد.

سازمان كنفرانس اسلامی همچنين ميزبان برگزاری كنفرانس بين‌المللی با عنوان «روند افزايش گرايش‌های ضد اسلامی در اروپا» ماه می در لندن بود.

در اين كنفرانس كه بسياری از انديشمندان، سياست‌مداران و روزنامه‌نگاران جهان اسلام و غرب حضور داشتندف درباره چالش‌های فراروی اسلام در جهان غرب و راه‌های همكاری‌های بحث شد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo