شهید آوینی

 

نتانياهو به شكست رژيم صهيونيستي در برابر حزب‌الله اعتراف كرد

رهبر مخالفان راستگراي رژيم صهيونيستي دولت اولمرت را به علت ناتواني آن در دستيابي به اهداف تعيين شده قبل از جنگ عليه حزب الله به شدت مورد انتقاد قرار داد.

 به نقل از خبرگزاري شين هوا از بيت المقدس، بنيامين نتانياهو رهبر حزب ليكود در نشست ويژه پارلمان (كنست) اسرائيل تاكيد كرد، حملات نظامي يك ماهه عليه نظاميان حزب الله با ناكامي‌ها و شكست هاي زيادي همراه بوده است.

نتانياهو افزود: بايد صريحا اين را گفت كه شكست‌هاي زيادي وجود داشته است، شكست‌ها در شناسايي تهديد، ناتواني در آمادگي براي مقابله با تهديد، شكست در اداره جنگ و ناكامي در مديريت جبهه داخلي.
رهبر حزب ليكود گفت: ما قطعا بايد از اين جنگ درسهايي بياموزيم و اشتباهات گذشته خود را جبران كنيم.
وي تصريح كرد، ايده خروج يكجانبه قبلا شكست آن به اثبات رسيده بود و چنين اقدامي به دشمنان اسرائيل امتياز و برتري تاكتيكي مي‌دهد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo