شهید آوینی
 
تلفات سنگین صهیونیستها در لبنان
شبکه خبری ANB لبنان لحظاتی پیش از کشته شدن 11 نظامی صهیونیست در درگیری های جنوب لبنان خبر داد.

این شبکه لبنانی گزارش داد که درگیری های شدید هم اکنون در مناطق جنوب لبنان میان متجاوزان صهیونیست و رزمندگان مقاومت لبنان در جریان است و نبروهای مقاومت همچنان در برابر یورش تمام عیار ارتش مجهز رژیم اسرائیل ایستادگی می کنند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی پیش از این به زخمی شدن 15 نظامی این رژیم در درگیری های شدید با رزمندگان مقاومت لبنان اعتراف کرده بود.

با وجودی که تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی از زمین وهوا و دریا به لبنان وارد بیست و نهمین روز خود شده است، اما رزمندگان لبنانی با وجود نابرابری در تجهیزات و امکانات نظامی با شجاعت هرچه تمام تر در برابر نظامیان مجهز اسرائیلی مقاومت می کنند.

این در حالی است که رسانه های رژیم صهیونیستی ماموریت یافته اند که تلفات وخسارتهای سنگین این رژیم را در تجاوز بی رحمانه به لبنان سانسور کنند.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo