شهید آوینی
 
بیش از 80 درصد مردم کشورهای عربی خواستار قطع رابطه با رژیم صهیونیستی

طبق نظر سنجی که از سوی شبکه الجزیره انجام گرفته است، اکثر اعراب خواستار قطع رابطه کشورهایشان با رژیم صهیونیستی هستند.
نتایج این نظر سنجی نشان می دهد بیش از 80 درصد مردم کشورهای خواستار خروج سفرای اسراییل از کشورهایشان می باشند.

منبع: خبرگزاری مقاومت

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo