شهید آوینی
 
جلد چهاردهم دایرةالمعارف بزرگ اسلامی منتشر می شود
چهاردهمین جلد از دایرةالمعارف بزرگ اسلامی تا پایان سال 85 از سوی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی چاپ و منتشر می شود.

این جلد از دایرة المعارف به بخشی از مدخل های حرف "پ" و مدخل های حرف "ت " اختصاص دارد.

در حال حاضر همه مقالات مربوط به مدخل های حرف "پ" جمع آوری شده و این مدخل به پایان رسیده است. اما درباره مدخل های حرف "ت" هم اکنون گروه های مختلف در حال تهیه و جمع آوری مقالات هستند.

برای تدوین و تألیف مجلدات دایرة المعارف بزرگ اسلامی همه گروه های علمی مستقر در مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی که مشتمل بر 15 گروه از جمله تاریخ، جغرافیا، ادبیات، مردم شناسی، فلسفه، علوم قرآنی و حدیث هستند مقالات مربوط به حوزه تخصصی گروه خود را برای حرف مورد بررسی هر جلد از این کتاب جمع آوری و ارائه می کنند.

هر سال یک جلد از دایرة المعارف بزرگ اسلامی به کوشش محققان و نویسندگان این مرکز تدوین و تألیف می شود. تاکنون 13 جلد از این دایرة المعارف چاپ و منتشر شده است و جلد چهاردهم آن در مرحله چاپ است.

هر مجلد این دایرة المعارف حدود 750 صفحه است.

پیش بینی می شود که جلد نخست دایرة المعارف بزرگ اسلامی به زبان انگلیسی با عنوان The Great Islamic Encyclopaedia منتشر شود.  

برای این مقصود بخش ترجمه به زبان انگلیسی در مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی تأسیس شده است که با همکاری علمی "مؤسسه مطالعات اسماعیلی در لندن" مقالات به انگلیسی ترجمه می شوند.

همچنین تاکنون پنج جلد از این دایرة المعارف به زبان عربی با عنوان "دائرةالمعارف الاسلامیة الکبری (داک)" منتشر شده است. 

 

منبع: خبرگزاری مهر
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo