شهید آوینی
 
افتتاح بزرگترين مدرسه مسلمانان فرانسه

حكيم شرگی، از اعضای انجمن«الكندی» فرانسه، از افتتاح بزرگ‌ترين مركز تحصيلی مسلمانان فرانسه، طی ماه سپتامبر درشهر ليون خبرداد.

حكيم شرگی با بيان اين مطلب تصريح كرد: با وجود قوانين اجرائی و حقوقی بسيار سخت اميدواريم كه مدرسه در ماه سپتامبر گشايش يابد.

«بريژيت بروشينی»، دبيركل آكادمی ليون هم در اين‌باره گفت: انجمن «الكندی» درخواست خود را مبنی بر مجوز بازگشائی اين مركز در كنار مركز آموزشی ليون ارائه داده است، كه باز هم بايد بررسی شود.

وی در ادامه افزود: زمان زيادی برای بررسی اين درخواست صرف شده؛ و شايد تاريخ چهارم سپتامبر برای بازگشائی اين مدرسه زود باشد.

انجمن «الكندی» كه از تشكل‌های مختلف اسلامی منطقه خصوصآ اتحاديه سازمان‌های اسلامی فرانسه (UOIF) تشكيل شده است، اولين درخواست خود را مبنی بر تشكيل كلاس‌های درس در مسجد، در ماه می ارائه داده است.

البته اين درخواست به دليل مناسب نبودن فضای كلاس‌ها و تجهيزات بهداشتی پذيرفته نشد و دومين درخواست انجمن كه مربوط به ساختمان قديمی مجاور مسجد بود، به تازگی ارائه شده است.

اين انجمن به منظور معرفی طرح خود با نام «الكندی» كه نام يكی از دانشمندان نامی عرب است، در فصل بهار كنفرانسی برگزار كرد و درآن به توصيف «انسان با سرشت جهانی، عقلی و معنوی» پرداخت.

يادآوری می‌شود، در صورت بازگشائی دبيرستان الكندی، دومين مركز تحصيلی مسلمانان فرانسه با 200 دانش آموز و نسبت به دبيرستان مسلمانان شهر ليل كه دارای 100 دانش آموز وپنج كلاس درس است،‌از نظر وسعت بزرگترين مدرسه محسوب می‌شود.

منبع: خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo