شهید آوینی
 
شبکه ماهواره ای " اسلام " به زبان انگلیسی راه اندازی شد

اولین شبکه ماهواره ای انگلیسی زبان " اسلام" از سوی رؤسای امور اسلامی عربستان و با همکاری بزرگترین مجامع مسلمانان غیر اروپایی راه اندازی شد.

به نقل از محیط، شبکه ماهواره ای " اسلام"  از سوی رؤسای امور اسلامی عربستان به منظور تغییر چهره  اسلام پس از حادثه 11 سپتامبر برای استفاده غیرعرب زبانان راه اندازی شد.

این شبکه انگلیسی زبان با هدف همزیستی میان دین اسلام و ادیان دیگر فعالیت می کند تا در این میان در گفتگوها و بحثهایی که صورت می گیرد و بخش اعظم کشورهای آفریقایی، اروپایی و آمریکایی از آن استفاده می کنند، آموزه های اسلام ارائه شوند.

برنامه های این شبکه شامل گفتگوهای صریح، پخش چگونگی مسلمان شدنها و پخش مستقیم همایشها و کنفرانسهای بین المللی و اسلامی از آنها خواهند بود.

این شبکه پس از یک سال همکاری بزرگترین مجامع مسلمانان غیر اروپایی در لندن فعالیت خود را آغاز کرده است که تاکنون بیش از 25 هزار نفر از همه زبانها، ادیان و نژاد در آن حاضر هستند.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo