شهید آوینی
 
 رهبر معظم انقلاب: دنياي اسلا‌م تا كي بايد وجود سراپا فتنه و شر رژيم صهيونيستي را تحمل کند

حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌مي در پيام مهمي خطاب به جهان اسلا‌م با محكوم كردن شديد فاجعه قانا , سكوت و بي اعتنايي سازمان ملل و سازمانهاي مدعي حقوق بشر در قبال جنايات رژيم صهيونيستي در لبنان تاكيد كردند : امروز حزب الله خط مقدم دفاع از امت اسلامي و همه ملتهاي منطقه است و ملت مقاوم لبنان و مجاهدان شجاع آن سرزمين با ادامه پايداري در مقابل شرايط تحميلي رژيم صهيونيستي دولت خبيث امريكا و دولت بدنام‌انگليس , روح مقاومت را بيش از پيش در دنياي اسلام زنده خواهند كرد.

متن پيام ولي امر مسلمين به اين شرح است.بسم الله الرحمن الرحيم
فاجعه سهمگين قانا دلهاي ما را لبريز از درد و اندوه كرده و ما و ديگر ملتهاي مسلمان و همه آزادگان جهان را سوگوار و خشمگين ساخته است.
آن كودكان معصوم , آن تن هاي ضعيف و رنجور , آن دلهاي وحشت زده و كوچك به چه گناهي كشته شدند , دل آتش گرفته مادران و پدران آنان چرا بايد به دست صهيونيستهاي خونخوار و حاميان مست و مغرور امريكايي اين چنين كباب مي‌شد , بيست روز بمباران بي وقفه لبنان , بيست روز جنايت در حجم انبوه , ويرانسازي يك كشور و قتل عام غيرنظاميان در آن و فاجعه‌اي همچون كشتار قانا از كدام پشتوانه منطق و استدلا‌ل برخوردار است كه دنياي مدعي تمدن و سازمان ملل و دولتها و سازمانهاي مدعي حقوق بشر اينگونه در برابر آن خونسرد و بي تفاوتند.
دنياي اسلا‌م تا كي بايد وجود سراپا فتنه و شر رژيم صهيونيستي را تحمل كند, دولتهاي اسلا‌مي تا كي بايد دست امريكاي جنگ افروز و مستكبر را در اين منطقه حساس بازبگذارند.
آنچه در لبنان اتفاق افتاد , حقوق بشر امريكايي را براي همه معنا كرد و خاورميانه‌اي را كه دولت امريكا در پي آن است نشان داد.
امروز براي همه روشن شده است كه تهاجم به لبنان نقشه‌اي از پيش طراحي شده و اقدامي امريكايي , صهيونيستي به عنوان گامي اساسي در راه تسلط بر خاورميانه و جهان اسلا‌م بوده است.
بوش و همكاران امريكايي وي به همان اندازه در فجايع لبنان گنهكارند كه سران خبيث و رو سياه رژيم صهيونيستي و سكوت سازمان ملل و بيشتر دولتهاي غربي و حمايت برخي از دولتها همچون دولت بدسابقه و بدنام انگليس آنان را نيز به اندازه‌هاي مختلف در قضاوت امروز و فرداي بشريت و در مواخذه و عقوبت عظيم الهي مسئول و شريك جرم مي سازد.
امروز ملتهاي مسلمان بيش از هميشه از امريكا متنفر و بر آن خشمگينند.
دولتهاي آنان نيز حتي آنها كه ملا‌حظات سياسي موجب محدوديت آنها است , از اين همه تعدي وقاحت آميز و مستكبرانه بيزار و بر آن معترضند.
رژيم امريكا با حمايتش از جنايتها و جنايتكاران صهيونيست و با تجاوز آشكارش به حقوق ملتهاي مسلمان بايد منتظر سيلي سخت و مشت كوبنده امت اسلا‌مي باشد.
ايستادگي ملت لبنان و مجاهدت قهرمانانه حزب الله و اقتدار برخاسته از ايمان و صبر و توكل آنان نماد ديگري از بيداري دنياي اسلا‌مي و عزم راسخ آن در برابر دشمني ها و كين توزي ها است.
مشت پولا‌دين جوانان مومن و شجاع و مظلوم لبناني اكنون بر چهره زشت متجاوزان فرود آمده و شيشه غرور مستانه آنان را شكسته است.
سياست راهبردي امريكا ايجاد ناامني و بحران و جنگ در اين منطقه است.
بدانند كه هرچه ناامني را گسترش دهند ملتها را بر خود خشمگين تر و دنيا را براي خود ناامن تر خواهند كرد.
رفتار و خوي تجاوزگرانه امريكا و اسرائيل , روح مقاومت را بيش از پيش در دنياي اسلا‌م زنده خواهد كرد و ارزش جهاد را براي انان نمايانتر خواهد ساخت.
دنياي اسلا‌م و جوانان مسلمان در همه كشورهاي اسلا‌مي بدانند كه راه مقابله با گرك وحشي صهيونيزم و تجاوزگري شيطان بزرگ جز مقاومت فداكارانه نيست.
تسليم و انقياد در برابر دولتمردان ماجراجو و فتنه گر امريكا بر طمع و جسارت انان مي افزايد و كار را بر ملتها سخت تر مي كند.
اگر لبنان تسليم تجاوز اسرائيل و امريكا مي شد و اگر جوانان مجاهد حزب‌الله و مردم مظلوم جنوب رنج اين دفاع مقدس را به جان نمي خريدند , محنتي بلند مدت و ذلتي روز افزون همه ملت لبنان را تهديد مي كرد و ادامه اين روند تهاجمي تمام اين منطقه را در بر مي گرفت.
امروز حزب الله خط مقدم دفاع از امت اسلا‌مي و همه ملتهاي اين منطقه است.
براي دشمن صهيونيستي دين و آئين و مسجد و كليسا و شيعه و سني فرق نمي‌كند , رژيمي است نژادپرست و متجاوز و سفاك , اگر مانعي در راه خود نبيند , از هيچ جنايتي به هر گروه و هر ملت روگردان نيست.
ملتهاي منطقه و فرقه هاي اسلا‌مي و پيروان دينهاي مختلف در لبنان و در همه كشورهاي اسلا‌مي بايد دست اتحاد به يكديگر دهند و نگذارند , تفرقه آنان موجب قوت دشمن شود.
ايران اسلا‌مي مقاومت در برابر زوگويي ها و تجاوزگري هاي امريكا و شرارت هاي رژيم صهيونيستي را وظيفه خود مي‌داند و در كنار همه ملتهاي مظلوم به ويژه مردم عزيز لبنان و ملت مبارز فلسطين خواهد ايستاد.
امريكا كه با حمايت صريح خود از كشتار غيرنظاميان لبناني و مخالفت صريح با آتش بس در لبنان و كمك تسليحاتي مالي و سياسي به متجاوزان صهيونيست عملا مجرم صحنه اين فجايع بزرگ است , اكنون درصدد آن است كه با تحميل شرايط خود بر ملت و دولت لبنان ظلمي مضاعف را بر آنان وارد آورد.
بي شك آن ملت مقاوم و آن مجاهدان شجاع زير بار چنين ظلمي نخواهند رفت و جز بر اساس مصالح خود تصميمي نخواهند گرفت.
اينجانب مصائب وارد امده بر ملت لبنان به ويژه فاجعه بزرگ قانا را به آن ملت عزيز و به مجاهدان نستوه و به برجستگان و مسئولا‌ن سياسي آن كشور تسليت مي گويم و همدردي ملت بزرگ ايران را با آنان اعلا‌م مي كنم.
سلا‌م بر ملت لبنان , سلا‌م بر حزب الله پيروز و سلا‌م بر رهبر دلا‌ور و مومن عربي سيد حسن نصرالله.
قال الله تعالي : فاصبر ان وعدالله حق و لايستخفنك الذين لايوقنون.

سيد علي خامنه‌اي.

دهم مرداد 1385
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo