شهید آوینی

 

پافشاری مردم صور بر ادامه مقاومت

مردم شهر صور پس از انهدام یک ناوچه رژیم صهیونیستی که عصر دیروز در ساحل این شهر مورد هدف مقاومت حزب الله قرار گرفت امید هر چه بیشتری به ادامه مقاومت یافتند و صحنه های غرق شدن این ناو جنگی را با غرور فراوان نقل می کنند.

به گزاش خبرنگار اعزامی مهر به جنوب لبنان (صور)  عصر دیروز نیروهای مقاومت لبنان یکی از مدرنترین ناوچه های جنگی اسراییل که طی روزهای گذشته صور را مورد هدف قرارمی داد، در منطقه فیاضیه درساحل صور مورد هدف قرارداد.

 برخی از مردم این شهر ساحلی که برای امداد رسانی و ادامه مقاومت در این شهر باقیمانده اند درگفتگو با خبرنگار ما اظهار داشتند که این می تواند پاسخ اولیه حزب الله به جنایت رژیم صهیونیستی در قانا باشد.

مردم با غرور فراوان از این پیروزی، صحنه های غرق شدن این ناو جنگی را که درساحل شرقی صور به چشم خود دیده اند نقل می کنند و می گویند به سرعت پس از انهدام این ناو جنگی هلیکوپتر های اسراییلی وارد منطقه شده اند تاعملیات نجات را انجام دهند.

مردم می گویند که به طول انجامیدن جنگ هیج خللی به اراده آنها وارد نکرده  و علی رغم آنکه عملیات های حزب الله بسیار پیچیده است و کار خاصی از دست مردم عادی  ساخته نیست اما هر آنچه بتوانند به مقاومت کمک خواهند کرد.

به گزارش خبرنگارما تلاش مردم و گروههای امدادی در شهر صور برای سروسامان دادن به وضعیت بر هم ریخته شهر که از صبح دیروز آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo