شهید آوینی

 

هفته "اعجاز علمی قرآن" در عربستان برگزار می شود
هفته "اعجاز علمی قرآن" به منظور آگاه کردن مردم عربستان با آموزه های این کتاب آسمانی و آشنایی با سنت نبوی در این کشور برگزار می شود.

به نقل از محیط، با همکاری کمیته محلی توسعه استان مذنب در منطقه قصیم، شورای اعجاز علمی قرآن و سنت یک هفته را به عنوان هفته اعجاز علمی در این منطقه مطرح کرده است .

برنامه های این دوره علمی یک هفته ای که در مرکز فرهنگی وابسته به اداره آموزش و پرورش در مذنب برگزار می شود، شامل برگزاری سخنرانیهای علمی در خصوص اعجاز علمی قرآن، سخنرانی سنت نبوی، نمایشگاه عکس از حقایق اعجاز علمی قرآن به همراه برگزاری همایش و نشست است.

این هفته که برای سومین سال برگزار می شود، اهدافی چون بیداری و آگاهی مردم عربستان و آشنایی بهتر و بیشتر آنها با فرهنگ قرآن و سنت نبوی را دنبال می کند . 

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo