شهید آوینی
 
روزنامه بريتانيايی اينديپندنت: اسراييل رژيمی است كه در تروريسم همتا ندارد

روزنامه بريتانيايی اينديپندنت در ادامه گزارش‌ها و تحليل‌های خود از حملات اسرائيل به لبنان، در مقاله‌ای به محكوميت دولت تل‌آويو پرداخت.

به نقل از zaman.com دكتر اورن بن‌دور، كه مدرس فلسفه قانون و فلسفه سياسی در دانشگاه ساوتهمپتون است، در اين مقاله اين سؤال را مطرح می‌كند كه: «تروريست‌ واقعی خاورميانه كيست؟» و پاسخ می‌دهد: «اسرائيل.»

دكتر بن‌دور استدلال می‌كند كه «حكومت اسرائيل بر پايه تروريسم بنا شده و اين رژيم برای سرپوش گذاشتن بر سبعيت و وحشيگری بدوی خود، می‌كوشد خود را در نقش قربانی جلوه دهد.»

به نوشته او«برانگيختن اگاهانه يا ناآگاهانه خشونت، كه دفاع در برابر آن اجتناب‌ناپذير است، مشخصه اصلی اين قربانی‌نمايی است. با تكرار اين دور تراژيك، اسرائيل تبديل به رژيمی شده كه در تروريسم، بی‌مانند است.»

دكتر بن‌دور تأكيد می‌كند: «در سال 1984،آن قسمت از فلسطين كه بعدها نام اسرائيل به خود گرفت از وجود بيشتر افراد بومی غيريهودی تصفيه نژادی شد. ]... [قطعاً خاطره هولوكاست و رؤيای ارض موعود برای توجيه اين تصفيه نژادی و حكومت نژادپرست كافی نيست.»

مقاله مذكور تصريح می‌كند كه اسرائيل در تلاش برای حفظ چهره دروغين خود به عنوان يك قربانی صلح‌جو كه "هيچ شريكی برای صلح ندارد"، جو خشونت را در منطقه ايجاد كرده است. اين رژيم پيوسته برای بيرون راندن ساكنان اصلی فلسطين تلاش می‌كند، و آنان را ناچار به مقاومت خشونت‌آميز می‌نمايد.

بن‌دور می‌نويسد كه خشونت‌های اخير در منطقه تلقی مردم از اسرائيل به عنوان يك قربانی و نيز جايگاه مقدس و خدشه‌ناپذير آن را تحكيم می‌كند.

«حقيقت ان است كه جداكردن يك قسمت از فلسطين با توجيهات قابل قبول نژادی غير ممكن بود. اسرائيل از طريق ترور ايجاد شد و برای سرپوش گذاردن بر ماهيت نامشروع ذاتی خود به ترور نياز دارد. هرگاه بارقه‌ای از ثبات ديده می‌شود، دولت اسرائيل دستور يك ترور هدفمند، مانند آنچه قبل از بحران كنونی لبنان در صيدا انجام شد، را صادر می‌كند، و خود به خوبی می‌داند كه اين كار نه امنيت بلكه خشونت بيشتر را به بار می‌آورد. يكجانبه‌گرايی اسرائيل و دور خشونت مكمل يكديگر هستند.»

نويسنده، با فراخواندن جامعه جهانی به اعلام اعتراض عليه خشونت مستمر اسرائيل، مقاله خود را با يك هشدار خاتمه می‌دهد: «سكوت در باره ماهيت نامشروع كشور اسرائيل، ما را در دامن زدن به تروريسم اين رژيم كه جهان را به سمت يك فروپاشی فاجعه‌بار سوق می‌دهد، شريك جرم خواهد كرد.»

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo