شهید آوینی
 
مسابقه‌ی نمايش‌نامه‌نويسی با موضوع آسيب‌شناسی رفتارهای مذهبی برگزار شد

واحد نمايش حوزه‌ی هنری گلستان با هدف تشويق و ترغيب نويسندگان به خلق متون ارزشی اولين دوره‌ی مسابقه‌ی نمايش‌نامه‌نويسی را برگزار كرد.

به نقل از روابط عمومی حوزه‌ی هنری گلستان، اين حوزه‌ی هنری با محور قرار دادن موضوعاتی چون انتظار، خدامحوری در زندگی و آسيب‌شناسی عقايد و رفتارهای مذهبی نفرات برتر اين مسابقه را معرفی كرد.

هيات داوران متشكل از «الله قلی‌ نظری»، «احمدرضا‌ جندقی» و «مسعود طاری‌جزی»، از ميان پانزده اثری كه از سراسر گلستان رسيده بود، «حميدرضا ميرزايی» نويسنده‌ی نمايش‌نامه‌ی «حريف عشق» را به عنوان مقام اول و «ابوالقاسم مهدوی» و «سيما تنهايی شبستری»‌ به ترتيب نويسندگان نمايش‌نامه‌های «تيك تاك» و «تفنگ چوبی» را به‌طور مشترك به عنوان مقام دوم معرفی كرد.

اين حوزه‌ی هنری در نظر دارد ضمن تقدير از نفرات برتر و تمامی نويسندگانی كه آثارشان به دفتر مسابقه ارسال شده، در تاريخ دهم مردادماه جاری ضيافتی به همين مناسبت ترتيب دهد.

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo