شهید آوینی
 
برگزاری دوره‌های حفظ قرآن در لبنان

با همت سازمان اوقاف لبنان دوره‌های تابستانی حفظ قرآن در مساجد اين كشور برای نوجوانان برگزار می‌شود.

به نقل از "شبكه معلومات العربيه"، «شيخ محمد رشيد قبانی» مفتی لبنان با اعلام اين خبر گفت: هدف از برگزاری دوره‌های مذكور ترويج فرهنگ قرآن ميان نسل حاضر وارائه تصويرحقيقی از اسلام است.

 مساجد فعال
مسجد «شيخ امين الكردی»، « الحوری»، «مسجد المكاوی»، « السيطانی»، «سامر الصلح» و«عبدالله سويره» را می‌توان از فعال‌ترين مساجد در زمينه برگزاری دوره‌های حفظ قرآن‌ لبنان برشمرد

وی افزود: بی شك برگزاری دوره‌های حفظ قرآن به طور مداوم بيانگر ميزان موفقيت اين دوره‌ها در سال‌های پيشين وتلاش امامان جماعت به منظور برگزاری بهتر دوره‌های مذكور است.

مفتی لبنان اظهار كرد: ترويج فرهنگ قرآنی وآموزش اصول اسلامی به نوجوانان به عنوان بهترين سلاح مقابله با چالش‌های ضد اسلامی درجهان امروز است.

يادآوری می شود، مسجد «شيخ امين الكردی»، « الحوری»، «مسجد المكاوی»، « السيطانی»، «سامر الصلح» و«عبدالله سويره» را می‌توان از فعال‌ترين مساجد در زمينه برگزاری دوره‌های حفظ قرآن‌ لبنان برشمرد.

 

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo