شهید آوینی

یك روزنامه روس:

اسرائیل توان حزب‌الله را دست‌كم گرفته بود

مقامات نظامی اسرائیلی اذعان داشته‌اند كه در ابتدا توانایی رزمی و تعداد اعضای حزب‌الله را دست‌كم گرفته بود. اكنون آنها نمی توانند زمان مشخصی برای پایان جنگ تعیین كنند و به این فكر افتاده اند كه آیا ارزش دارد عملیات خود را گسترش دهد؟

به گزارش روزنامه «ورمیا نوواستی» روسیه، بسیاری از دیپلماتهای روسی از همان ابتدا بر این عقیده بودند كه این سیاحت اسرائیل در جنوب لبنان چندان هم ساده نخواهد بود. البته اكنون خود نظامیان اسرائیلی این مسئله را تایید می كنند.
كوپل شوماخ، مقام سابق سازمان اطلاعات اسرائیل در گفتگو با خبرنگار «ورمیا نووستی» گفته است: «اداره جاسوسی نظامی اسرائیل اطلاعات كافی در مورد تسلیحات و تجهیزات مبارزان را گردآوری كرده بود، ولی توانایی رزمی و تعداد اعضای حزب الله را دست‌كم گرفته بود. اسرائیلی ها فكر می كردند كه تعداد مبارزان حزب الله حد اكثر 3000 نفر باشد (البته كارشناسان روس این رقم را دو برابر بیشتر اعلام می‌كنند)، ولی اكنون این نظر وجود دارد كه تعداد سربازان مبارز بیش از اینها می باشد.»
به گفته وی، زمان پایان این جنگ را هم هیچ كس نمی تواند بطور دقیق تخمین بزند.
به نوشته این روزنامه، اسرائیلی‌ها می‌ترسند كه جامعه جهانی مهلت لازم برای از بین بردن كامل حزب‌الله را از ایشان بگیرد. ولی هرچه جنگ بیشتر ادامه پیدا كند، امكان بروز اشتباه و نیز درگیر شدن كشورهای دیگر بیشتر خواهد شد. روسیه و برخی میانجی‌گران بین المللی بیش از همه، از این موضوع هراس دارند.
آنچه مسلم است اینكه جنگ خاورمیانه منجر به رشد افراط گرایی در تمام جهان و قطعا خونخواهی از كشته شدگان لبنانی و فلسطینی خواهد شد، چرا كه اسرائیل به طور موازی به عملیات خود در نوار غزه نیز شدت بخشیده است.
در حال حاضر اسرائیل به فكرفرو رفته است كه آیا ارزش دارد عملیات خود را گسترش دهد؟

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo