شهید آوینی
 
تو تنها مانده ای نصرالله!

تو تنها مانده ای نصرالله!
در خیبری به نام جنوب
و هواپیماها دارند خندق می كنند و
كودكان زخمی تشنه اند
تو رفته ای از شریعه آب بیاوری

شرم الشیخ كوفه است و
جنوب ، نینوا!
دارد جنوب شبیه كربلا می شود
مدیترانه ، فرات است
فرات ، عبای توست!
برای این همه زخمی
برای این همه بی كفن
تنها ردای مهربان تو مانده است !
وگرنه این سران
دشداشه هاشان را
پرچم صلح كردند و فروختند
شاید اگر نبود نفت می جنگیدند
دیروز، ذوالفقار را
با قطعنامه ها
تاق زدند
امروز منتظرند
كه از قطعنامه ها
زمین و نان
فرشته و غلمان ببارد!
بارید!
و قطعنامه همین بمبی ست
كه دارد می بارد!

جنوب غرق خون است و
غزه آهوی زخمی
تو تنها مانده ای نصرالله!
در خیبری به نام جنوب
و هواپیماها دارند خندق می كنند و
كودكان زخمی تشنه اند
تو رفته ای از شریعه آب بیاوری
در برابر چشم این همه ماهواره جاسوسی

اوضاع روزگار بد نیست
از سران عرب
یكی با شمشیری از طلا بركمر
دارد ریشش را خضاب می كند و
یكی
همیشه در مواقع حساس
به سجده می رود
شیخ فلان
تا دشداشه را عوض كند
شیخ الرشید تا سان ببیند از برابر عكسش
شاه كوچك تا برگردد از تعطیلات امریكایی
دیر خواهد شد
نماد ارتش عربی
پلیس مصراست
كه همچنان حمله می كند به الازهر!
جان بولتون دارد پارس می كند درسازمان ملل!
تنها تو مانده ای نصرالله !
پس شمشیر را پس بگیر و
اسب را پس بگیر و
شریعه را پس بگیر و
غیرت عربی را پس بگیر
كه پادشاهان عرب
شیهه اسبان مرده اند!

علیرضا قزوه

منبع: سایت عدالتخانه

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo