شهید آوینی
 
ديدگاه مثبت 61٪ از كانادايی‌ها نسبت به مسلمانان

آخرين نظرسنجی انجام شده در كانادا بيانگر آن است 61 ٪ كه مردم اين كشور ديدگاه مثبتی نسبت به مسلمانان دارند.

به نقل از روزنامه ادمونتون سان، چاپ كانادا، همزمان با تشديد اوضاع در خاورميانه نظرسنجی مركز مطالعات و تحقيقات كانادا نشان داد 61٪ مردم كانادا نسبت به مسلمانان ديدگاه مثبتی دارند و تنها 24٪ شركت‌كنندگان در اين نظرسنجی ديدگاهی منفی و يا تاحدی منفی نسبت به مسلمانان دارند.

اين درحالی است كه حدود 80٪ پرسش‌شوندگان مسيحيان و يهوديان را به مسلمانان ترجيح داده و كمتر از 10٪ با ديد منفی اين دو گروه را می‌نگرند.

جك جدواب، مدير مركز مطالعات و تحقيقات كانادا، درباره نتايج اين نظرسنجی گفت: «رخدادهای بين‌المللی و چگونگی پوشش آنها از سوی رسانه‌ها در شكل دادن افكار عمومی نقش تعيين كننده‌ای دارد».

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo