شهید آوینی
 
شش مركز اسلامی در كشور آفريقايی كنگو افتتاح می‌شود

مركز بين‌المللی تبليغات اسلامی آفريقا از افتتاح شش مركز اسلامی درآينده‌ای نزديك در كشور كنگو خبر داد.

به نقل از خبرگزاری عربستان سعودی، در گزارش اين مركز آمده است كه اين شش مركز اسلامی در شش شهر مهم اين كشور احداث می‌شود.

در گزارش اين سازمان همچنين آمده است:هريك از اين مراكز اسلامی دارای يك مسجد، مدرسه اسلامی و درمانگاه هستند.

گفتنی است، پادشاهی كنگو در آفريقای مركزی واقع شده است.مردم اين كشور از نژادهای مختلفی چون كنگويی، آنگولايی و برزيلی هستند و مسلمانان 10 درصد از كل جمعيت اين كشور را تشكيل می‌دهند.

 

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo