شهید آوینی
 
برگزاری هم‌انديشی «حجاب، مسؤوليت‌ها و اختيارات دولت اسلامی» در قم

هم‌انديشی «حجاب، مسؤوليت‌ها و اختيارات دولت اسلامی» توسط پژوهشكده‌ی فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نيمه‌ی دوم سال جاری در قم برگزار می‌شود.

هم‌انديشی حجاب، مسئوليت‌ها و اختيارات دولت اسلامی، به ابتكار پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مشاركت دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، مركز پژوهش‌های اسلامی صدا و سيما، مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوری، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و دفتر امور زنان وزارت كشور، نيمه دوم سال 85 در قم برگزار می‌شود.

به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حجة‌الاسلام و المسلمين احمد مبلغی، مدير پژوهشكده فقه و حقوق، با اشاره به اهميت موضوع حجاب در طول سه دهه‌ی گذشته، اظهار كرد: با وجود برگزاری همايش‌های مختلف ملی و منطقه‌ای در موضوع حجاب، هنوز برخی از ابعاد آن به روشنی تبيين نشده است و به همين دليل سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان و مجريان امور فرهنگی قادر نيستند طرحی ارايه كنند كه ضمن پاسخ‌گويی به انتظارات عمومی، وجوه مختلف موضوع حجاب را بررسی كند.

وی ادامه داد: باتوجه به ضرورت كاوش موضوع حجاب در حكومت اسلامی، پژوهشكده‌ی فقه و حقوق اقدام به برگزاری هم‌انديشی علمی در اين موضوع كرده و از همه‌ی استادان، پژوهش‌گران و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه دعوت می‌كند با ارسال مقاله به روشن‌تر شدن ابعاد موضوع كمك كنند.

حجة‌الاسلام و المسلمين احمد مبلغی، موضوع‌های هم‌انديشی حجاب، مسؤوليت و اختيارات دولت اسلامی را به شرح ذيل اعلام كرد و گفت: به نويسندگان مقاله‌های پذيرفته شده، حق‌التحرير مناسب پرداخت می‌شود.

الف. مباحث فرهنگی ـ اجتماعی:

آسيب‌شناسی عملكرد دستگاه‌های پژوهشی، آموزشی، تبليغی و فرهنگی نظام اسلامی در زمينه‌ی توسعه و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف، ارزيابی و تحليل سياست‌ها و رويكردهای نظام اسلامی در زمينه‌ی گسترش حجاب و مقابله با بدحجابی از ابتدای پيروزی انقلابی اسلامی تاكنون، بررسی و تحليل زمينه‌ها و عوامل سياسی، فرهنگی، اقتصادی و گسترش بدحجابی سال‌های گذشته، نقد و بررسی گرايش‌های موجود در زمينه چگونگی برخورد با پديده‌ی بدحجابی، گزارش تحليلی وضعيت موجود حجاب در كشور، بايسته‌های فرهنگی و اجتماعی توسعه و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه، آسيب‌های بهره‌گيری از راه‌كارهای قضايی و انتظامی در برخورد با پديده‌ی بدحجابی، بررسی مقايسه‌ای شيوه‌های گسترش حجاب اسلامی در ايران و ساير كشورها، بررسی آثار و پيامدهای فرهنگی و اجتماعی گسترش بدحجابی در جامعه، وظايف و مسؤوليت‌های نهادها و سازمان‌های و مؤسسات دولتی و غيردولتی در زمينه‌ی گسترش و ترويج حجاب و عفاف در جامعه و مقابله با بدحجابی.

ب. مباحث فقهی و حقوقی:

مبانی فقهی مسؤوليت‌های نظام اسلامی در زمينه‌ی فراهم آوردن شرايط حجاب و عفاف در جامعه، مبانی فقهی و حقوقی اختيارات نظام اسلامی در زمينه‌ی جلوگيری از بدحجابی درجامعه، حدود و بهره‌گيری از راه‌كارهای قضايی و انتظامی در جلوگيری از رشد و گسترش پديده بدحجابی، محدوده‌ی حجاب اقليت‌های دينی و اهل كتاب، محدوده‌ی حجاب جهان‌گردان و اتباع بيگانه در كشور اسلامی، نقد و بررسی مبانی فقهی و حقوقی سياست‌ها در رويكردهای نظام اسلامی در زمينه‌ی گسترش حجاب و مقابله با بدحجابی از ابتدای پيروزی انقلابی اسلامی تا كنون، نقد و بررسی الگوهای ارايه شده در زمينه‌ی حجاب اسلامی در سه دهه‌ی گذشته و الگوی رعايت حجاب و عفاف در ايران.

علاقه‌مندان می‌توانند چكيده‌ی مقاله‌های خود را حداكثر تا سی شهريور و اصل مقاله‌ها را حداكثر تا سی آبان 85 به دبيرخانه هم‌انديشی به نشانی: قم، ميدان شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشكده‌ی فقه و حقوق، ارسال كردده و يا با تلفن 7831728-0251 و يا دورنگار 7743177-0251 تماس حاصل كنند.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo