شهید آوینی
 
نخستين مسجد در آتن ساخته می‌شود

 طرح ساخت نخستين مسجد شهر آتن سرانجام پس از سال ها كشمكش در مجلس يونان به تصويب رسيد.

به نقل از BBC، به دنبال افزايش مهاجرت صدها هزار مسلمان به كشور يونان و روند روبه رشد جمعيت مسلمانان، طرح ساخت نخستين مسجد شهر آتن پس از سال ها كشمكش در مجلس اين كشور تصويب شد.

كشور يونان،كشوری است كه 96 درصد از جمعيت آن را مسحيان ارتدكس تشكيل می‌دهند و شهر آتن تنها پايتخت اروپايی است كه محلی برای عبادت مسلمانان ندارد و مسلمانان اين شهر مجبورند از زيرزمين‌ها و پاركينك‌ها برای عبادت استفاده كنند.

البته شهر آتن دارای يك مسجد از زمان امپراطوری عثمانی است اما هم‌اكنون ساختمان اين مسجد به موزه هنرهای محلی يونان تبديل شده و به گردشگران اختصاص دارد نه به عبادت مسلمانان.

مسلمانان بيش از 200هزار نفر از جمعيت آتن را تشكيل می‌دهند.


منبع: خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo