شهید آوینی
 
شورای کلیسای ارتدکس روسیه خواستار گفتگو با کلیسای کاتولیک روم شد

شورای کلیسای ارتدکس روسیه به صراحت خواستار گفتگو با کلیسای کاتولیک روم درباره مشکلاتی شد که دغدغه مشترک کاتولیکها و ارتدکس ها محسوب می شود.

شورای کلیسایی ارتدکس روسیه که روز دوشنبه در  صومعه سنت سرجیوس برگزار شد از حقوق بشر، کرامت و مسئولیت اخلاقی انسان به عنوان موضوعات مهم این گفتگو نام برد.

ماه می هنگام دیدار متروپولیتن کریل و پاپ بندیکت شانزدهم برخی از این مشکلات و مسائل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

پاپ و متروپولیتن کریل به قرابت دیدگاه های دو کلیسا در این موارد اشاره کرده و ابراز امیدورای کردند همکاری خود را برای تدوین سندی که موضعگیری کلیسای کاتولیک روم و کلیسای ارتدکس روسیه را منعکس کند ادامه دهند.

موضعگیری مشترک احتمالی درباره مسائل اخلاق زیستی در سایه اقدامات و تلاشهای دو کلیسا برای حمایت از نهاد خانواده و ارزش زندگی انسان بسیار سودمند توصیف شده است.

شرکت کنندگان در شورای کلیسای ارتدکس روسیه نسبت به گفتگوی میان متروپولیتن کریل و رهبرکاتولیکهای جهان ابراز امیدواری کردند.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo