شهید آوینی
 
حضور گسترده مردم در راهپیمایی ضد صهیونیستی در تهران

مردم مناطق مختلف استان تهران سه شنبه با حضور در راهپیمایی گسترده ضدصهیونیستی، خشم و انزجار خود را ازجنایات اخیررژیم اشغالگر قدس به نمایش گذاشتند.

شرکت کنندگان دراین راهپیمائی با حمل پلاکاردهایی درمحکومیت تحرکات اخیررژیم صهیونیستی وهمچنین حمل تصاویری از رهبران گروههای مقاومت لبنان و فلسطین، به خاک و خون کشیده شدن مردم بی گناه  لبنان و نوار غزه را محکوم کردند.

جمعی از مسئولان قوای سه گانه نیز همگام با سایر مردم در راهپیمایی ضد صهیونیستی حضور یافته و با محکوم کردن جنایات مزدوران رژیم صهیونیستی به دستور اربابانشان و تجاوزات آنان به نوار غزه و لبنان را اعلام کردند و سکوت مجامع بین المللی نسبت به اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی و تجاوز به خاک لبنان را شرم آور دانستند.

تعدادی از دانشجویان نیز که پرچم فلسطین را حمل و پوششی شبیه به جوانان فلسطینی داشتند، هدف خود را ازشرکت دراین راهپیمایی، اعتراص به سکوت مجامع بین المللی عنوان کردند.  

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo