شهید آوینی
 
نمایشگاه هنرهای اسلامی در لندن افتتاح می شود

نمایشگاه "هنرهای اسلامی" با بیش از 10 هزار شیء ارزشمند از فرهنگ و تمدن اسلامی، روز سه شنبه 27 تیر ماه از سوی پرنس چارلز در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن افتتاح می شود .

این موزه که دربرگیرنده قدیمی ترین فرش جهان است روز پنجشنبه برای بازدید عموم باز می شود. گالری هنرهای اسلامی دربرگیرنده گنجینه هایی است که معرف فرهنگ و تمدن اسلامی بوده  و بیش از 10 هزار شی ء را در خود جای داده است.

این نمایشگاه به طور خاص برای به نمایش گذاشتن فرش بافت اردبیل، ایران است که در سال 1539 بافته شد و اندازه آن 5/10 در 5 متر است. بر اساس ارزیابی کارشناسان این فرش بیش از 5 میلیون پوند قیمت گذاری شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo