شهید آوینی
 
شبكه قرآن سيما در استان آذربايجان غربی راه‌اندازی می‌شود

استاندار آذربايجان غربی گفت: شبكه قرآنی صدا و سيمای مركز اين استان طی سال جاری راه‌اندازی می‌شود.

رحيم قربانی، استاندار آذربايجان غربی در جلسه مشترك با اعضای تشكل‌های قرآنی اين استان ضمن اعلم خبر فوق گفت: راه‌اندازی اين شبكه از نيازهای اساسی است و تلاش می‌كنيم ابتدا هشت شهر مرزی استان تحت پوشش اين شبكه قرار گيرد و سپس در تمام شهرستان‌ها راه‌اندازی شود.

وی در ادامه افزود: قوی‌ترين مرز مشترك استان با همسايه‌های خارجی و رابط بين شيعه و سنی، قرآن كريم است كه در اين رابطه اجماع كلی وجود دارد.

قربانی تصريح كرد: امروز پوشش ماهواره‌ای ضد انقلاب در مرزهای ما به صورت قوی فعال است كه كارهای تخريبی انجام می‌دهند و طنين‌انداز شدن نوای قرآن در اين راستا مؤثر خواهد بود.

استاندار آذربايجان غربی گفت: هزينه‌های راه‌اندازی اين شبكه زياد است و به همين دليل با توافقات انجام گرفته نصف هزينه‌ها توسط استانداری آذربايجان غربی و نصف هزينه‌ها نيز توسط صدا و سيما پرداخت می‌شود.

وی با تأكيد بر توسعه فعاليت‌های قرآنی در اين استان گفت: فعاليت‌های قرآنی بايد از نوباوگان و كودكان شروع و روی اين قشر سرمايه‌گذاری شود.

وی در رابطه با تشكيل كتابخانه قرآنی در اذربايجان غربی افزود: برای ايجاد كتابخانه قرآنی بايد بسترسازی كنيم و زمينه دسترسی آسان مردم و كودكان و نوجوانان را به بحث‌های تخصصی قرآنی افزايش دهيم.

وی گفت: قرآن‌خوانی را نيز بايد مانند ورزش، همگانی كنيم تا سلامت جامعه ما تضمين شود.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo