شهید آوینی
 
فرزند يك مبلغ مسيحی مسلمان شد

فرزند يكی از بزرگترين مبلغان مسيحی فيليپين، تحت تاثير اخلاق اسلامی مسلمانان دعوت دين اسلام را لبيك گفت.

«فيفان لوم ولونی» (39 ساله) فرزند يكی از بزرگترين مبلغان مسيحی و اعضای كليسای كاتوليك استان ماكوكموبرفس فيليپين تحث تاثير اخلاق حسنه و اسلامی مسلمانان به دين مبين اسلام گرويده است.

ولونی درباره نحوه مسلمان شدن خود گفت: من فارغ التحصيل رشته هنرهای زيبا شاخه طراحی مد و لباس از دانشگاه فيليپين هستم و برای كار در اين رشته تحصيلی به كشوركويت رفتم. در آنجا عبادت خالصانه مسلمانان كه به ادای نماز و گرفتن روزه مشغول بودند، باعث شيفتگی من نسبت به اين دين شد اين در حالی بود كه من در فيليپين به عنوان معلم در مدارس راهبان انجيل تدريس می كردم.

وی در ادامه افزود: پس از مدتی به عربستان برای كار در يك كارخانه طراحی مد و لباس رفتم ؛ در آنجا كارفرمای ما دركارخانه درباره اسلام، وحی، پيامبر اكرم(ص) و قصه اسراءو معراج برای من صبحت كرد .

درهمين زمان مرا به ديدن زنان فيليپنی كه با ذكر شهادتين مسلمان شده بودند، برد و با آنها درباره اين دين بحث و گفتگو كرديم پس از آن با تعمق و تامل بيشتری در زمينه اسلام انديشه می كردم همچنين دوستانم برای آشنا كردن من با اين دين كتاب‌های بی شماری به من معرفی می كردند.

پس از مدتی مطالعه و تفحص به دفتر تبليغ و ارشاد منطقه سلامه جده رفتم و گفتن شهادتين دعوت اسلام را لبيك گفتم و سپس به «آيه» تغير نام دادم.

ولونی در پاسخ به اين سوال كه چگونه خبر مسلمان شدن خود را به خانواده ات اطلاع داديد ، اظهار داشت: در يك فرصت به كشورم مسافرت كردم و پدرم كه يكی از بزرگترين مبلغان مسيحی بود سعی در تغيير تصميم من داشت اما من در تصميم خود پافشاری كردم و پس از آن عربستان را برای سكونت خود برگزيدم.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo