شهید آوینی
 
شورای يهوديان آلمان خواستار تدريس اسلام در مدارس شد

شورای يهوديان آلمان به صورت رسمی خواستار تدريس اسلام در مدارس سراسر اين كشور اروپای غربی شد.

به نقل از (Icro) شارلوته كنوبلوخ رئيس شورای يهوديان آلمان در گفتگو با روزنامه آلمانی زبان نت سايتونگ نوشته است اين شورا تدريس اسلام در مدارس كشور را گامی مثبت می داند.

كنوبلوخ همچنين بر ضرورت توجه سياستمداران آلمان برای وفاداری به وعده های اوليه و پيش از انتخابات خود از جمله تدريس اسلام در مدراس تأكيد كرد و گفت: بايد طرح‌های تدريس اسلام در مدارس آلمان عملی شود، اگر اسلام حقيقی به كودكان مسلمان آموزش داده شود در آن صورت خطر رشد افراط گرايی از ميان خواهد رفت.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo