شهید آوینی
 
همایش بین المللی "حقوق و مسئولیتهای زن در نظام اسلامی" 24 تیرماه آغاز می شود
نخستین همایش بین المللی "حقوق و مسئولیتهای زن در نظام اسلامی" از شنبه 24 تیرماه به مدت دو روز در سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مرکز امور زنان و خانواده و همچنین شورای فرهنگی اجتماعی زنان با توجه به تهاجمات فرهنگی جهان غرب و توطئه های دائمی حکومتهای استکباری علیه مقام و منزلت والای زن در جامعه بشر و تضعیف حقوق بنیان خانواده و لزوم شناسایی این توطئه ها، کنفرانس بین المللی حقوق و مسئولیتهای زن در نظام اسلامی را برگزار می کنند.

تبیین و ارائه عالمانه نقطه نظرات و دیدگاههای نظام اسلامی در خصوص مسئولیتها و حقوق زن، بستر سازی و ایجاد شرایط و فضای مناسب به منظور برقراری ارتباطات دائمی زنان فرهیخته جهان اسلام، استحکام و تعمیق روابط علمی ، اجتماعی، سیاسی میان تشکلهای موجود زنان جهان اسلام و تلاش برای تأسیس و تشکیل جبهه ای متحد برای مقابله با توطئه های استکبار جهانی در این رابطه از اهداف این همایش محسوب می شود.

همایش حقوق و مسئولیتهای زن در نظام اسلامی همچنین در نظر دارد به متنی حقوقی و جامع در قالب یک منشور بین المللی حقوق و مسئولیتهای زن در نظام اسلامی دست یابد که مورد توافق زنان فرهیخته و صاحب نظران جهان اسلام باشد.

این همایش حقوق و مسئولیتهای زن را از ابعاد مختلفی چون فردی، اجتماعی، بین المللی، مادی ، معنوی و ملی بررسی کرده و به تحلیل علل و مبانی مشکلات عمده زنان در کشورهای مدرن در جهان معاصر می پردازد.

در حاشیه همایش بین المللی حقوق و مسئولیتهای زن در نظام اسلامی نمایشگاه کتابی شامل انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و کتابهایی درباره زن برگزار می شود.

متفکرانی از  کشورهای  اردن، امارات، پاکستان، تونس، عربستان، سوئیس، سوریه، عراق، کویت، لبنان، مصر، تایلند، فلسطین و کوزوو در این همایش شرکت خواهند داشت .

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo