شهید آوینی
 
همايش «گفتگوی ميان اديان» در آرژانتين برگزار شد

در روزهای گذشته‌ همايشی با حضور نخبگان دينی اديان مختلف در آرژانتين بر‌گزار گرديد. در اين همايش موانع تاريخی و فر‌هنگی گفتگوهايی از اين‌دست بررسی شد و نسبت به رفع موانع با ويژگی‌های جامعه‌ی آرژانتين چاره‌انديشی شد.

در سال‌های اخير سه‌تن از شخصيت‌های برجسته دينی در كشور آرژانتين به نام‌های رابينو دانيل گلد‌مان يهودی و كشيش كاتوليك، گيلر‌مو ماركو و پروفسور عمر عبود نماينده‌ی اتحاديه اسلامی تلاش بی‌وقفه‌ای را جهت نزديكی ميان اديان متفاوت انجام داده‌اند.

حاصل دسترنج اين‌ سه تن «موسسه‌ی گفتگوی ميان اديان» است كه در تعميق دوستی‌ها ميان يهوديان و مسيحيان و مسلمانان درجامعه‌ی آرژانتينی می‌كوشد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo