شهید آوینی

 

برگزاری دوره آموزشی زبان قرآن درنروژ

دوره آموزشی مشاوران تربيتی آموزش زبان عربی به غير عرب‌ها با همت سازمان علوم و فرهنگ و تربيت اسلامی(آيسيسكو) و انجمن اسلامی نروژ در اوسلو آغاز به كار كرد.

به نقل از پايگاه اينترنتی«محيط»، دوره آموزشی مشاوران تربيتی و كارشناسان آموزش زبان عربی به غير عرب زبان‌ها با همكاری سازمان علوم و فرهنگ و تربيت اسلامی(آيسيسكو) و انجمن اسلامی نروژ ديروز در اوسلو شروع به كار كرد.

هدف از برگزاری اين دوره آموزشی گسترش زبان عربی در محافل عربی اسلامی در مهجر و تدوين روش آموزشی كه از محيط نروژ سرچشمه می گيرد، است.

بنابراين گزارش، شركت كنندگان در اين دوره خواستار فعالسازی ارتباط همكاری ميان آيسيكو و انجمن اسلامی نروژ، برگزاری دوره مختلف علاوه بر دوره های آموزشی و اعزام كارشناس زبان و مدرس علوم تربيتی توسط آيسيسكو به نروژ شدند.

همچنين «سيد عادل بوراوی» نماينده آيسيسكو در اين دوره، متخصص آموزش زبان عربی به غير عرب زبانها در مديريت آموزشی با اشاره بر ضرورت آموزش عربی به جوانان و نوجوانان ساكن يك محيط غير عربی گفت: كارشناسان و مدرسان بايد ميان دانش پژوه و زبان كه بخشی از هويت فرهنگی و تمدنی به شمار می آيد، ارتباط برقرار كنند.

منبع: خبر‌گزاری قرآنی ايران(ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo