شهید آوینی
 
نخستین نمایشگاه تصویری اماکن مقدس عراق برگزار شد
نمایشگاه تصویری از اماکن مقدس و دینی در عراق با هدف ترویج گردشگری و زیارت اماکن مقدس و دینی در این کشور برای نخستین بار برگزار شده است.

به نقل از میدل ایست آنلاین، وزارت بین المللی امور گردشگری و آثار باستانی عراق اولین نمایشگاه تصویری گردشگری را که با برجسته ترین اماکن باستانی، تاریخی و مقدس عراق برگزار کرده است.

بیش از 200 تابلوی موجود در این نمایشگاه از شهرهای مختلف عراق است که سعی شده تا طی آنها گردشگری های دینی، آثار تاریخی، آثار باستانی ملی، تمدنی و صنایع طبیعی را با عنایت و تمرکز بر موضوع اماکن مقدس و دینی ارائه دهد.

با توجه به اینکه این کشور از سال 2003 مورد تعرض قرار گرفته است، هدف از برگزاری این نمایشگاه تشویق برگردشگری عراق و زیارت اماکن مقدس است.

این نمایشگاه ارتباط گردشگری در مناطق مختلف عراق را با اماکن دینی آن نشان می دهد تا زمینه ای برای اتحاد و همبستگی گروههای مختلف عراق را فراهم آورد.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo